top of page

Kurs og veiledning

Lokal lisensholder vil kunne gi veiledning og avklare eventuelle spørsmål bedriftene har til EQUASS systemet. I den grad det er kapasitet kan det også tilbys konsulenttjenester for enkeltbedrifter. 

 

LLH arrangerer også informasjonsmøter om EQUASS og kurs i ulike temaer rundt om i landet. Vi organiserer også gjerne lokale informasjonsmøter/kurs på forespørsel fra bedrifter.

For spørsmål knyttet til administrative forhold, vennligst kontakt

Nina Spigseth

nina@proressurs.no (+47) 97950279

Administrativ medarbeider

For spørsmål knyttet til systemet (som f.eks. kriterier, tilnærminger og resultater) vennligst kontakt

Geir Moen

geir@proressurs.no (+47) 92608010

Leder og faglig ansvarlig

bottom of page