top of page

Fremdriftsrapport 12 og 24 måneder etter sertifiseringen

Hensikten med denne rapporteringen er å støtte de sertifiserte bedriftene slik at det blir god kontinuitet i kvalitetsarbeidet. I rapporten fremhever bedriftene de forbedringstiltak som er utført, og hva disse medførte. Revisor vil gi en tilbakemelding som knyttes opp mot hvorvidt de gjennomførte tiltakene medfører at bedriften kommer opp på et høyere nivå for de ulike kriteriene i EQUASS.

Denne arbeidsformen med jevnlig oppfølging vil også bidra til at systemet brukes fortløpende, slik at man unngår store skippertak i forkant av en re-sertifisering. Dette er en viktig forutsetning for kvalitetsarbeid, og årlig rapportering er en forutsetning for å beholde sertifiseringen hele treårsperioden.

De sertifiserte bedriftene vil få en påminnelse fra lokal lisensholder (LLH) når tiden om innsending av fremdriftsrapport nærmer seg.

Fremgangsmåte for fremdriftsrapport:

  1. Last ned skjema for fremdriftsrapport

  2. Fyll inn første side i skjemaet, dvs.;

  3. Bedriftens navn og dato

  4. Beskriv kortfattet hva dere har jobbet med som kan ha forbedret enkelte kriterier i EQUASS​

  5. Kryss av for ja/nei i de tre kolonnene til høyre i skjemaet

  6. Send rapporten til lokal lisensholder; nina@ny-as.no

 

LLH vil videresende rapporten til revisor som fyller inn sine kommentarer, som returnerer rapporten til LLH som i sin tur sender den til hovedkontoret i Brussels for godkjenning. Etter godkjenning sendes rapporten i sin helhet tilbake til bedriften. 

bottom of page