top of page

Pris

Revisjonen går normalt over to sammenhengende dager, og samlet pris for disse to dagene er 50.000 Nok eks. moms. Dette beløpet dekker også kostnader knyttet til fremdriftsrapport etter 12 og 24 mnd.

For enkelte bedrifter er det påkrevet med flere revisjonsdager, noe som kan utløses av bedriftens størrelse eller at det er stor avstand mellom lokasjonene. Prisen for dager utover de to første er kr. 16.500 Nok eks. moms pr. dag.

bottom of page