top of page

OM EQUASS

Bakgrunn

Om systemet

European Quality in Social Services (EQUASS) er et initiativ fra European Platform for Rehabilitation (EPR). EQUASS tilbyr tjenester innen utvikling, promotering, anerkjennelse og sertifisering i tråd med de europeiske kravene for kvalitet på sosiale tjenester. EQUASS har til hensikt å styrke sosial- og velferdssektoren ved å engasjere tjenesteleverandører i kvalitetsikring, kontinuerlig forbedring, læring og utvikling.  for å sikre tjenesteleverandørene kvaliteten på tjenestene i hele Europa. Overordnet målsetting er å bidra til en sosial- og velferdssektor i Europa hvor tjenester med høy kvalitet sikrer og fremmer inkludering og god livskvalitet for mottagerne av sosial- og velferdstjenester.

 

Kvalitetssystemet sikrer en helhetlig tilnærming basert på bestemte kvalitetskriterier, resultatindikatorer og formelle eksterne vurderings- og revisjonsprosedyrer.

For tjenesteleverandører innen sosial- og velferdssektoren gir EQUASS tilgang til en ekstern evalueringsprosess på et europeisk nivå. Sertifiseringen gjør tjenesteleverandøren i stand til å dokumentere kvaliteten på sine tjenester overfor tjenestemottakere og andre interesseparter.

Les mer om systemet her.

Lokal lisensholder

Hovedkontoret til EQUASS ligger i Brussels, men for en del land er det etablert lokale lisensholdere. For Norge, Sverige og Danmark er det Promenaden Kongsvinger som er lisensholder. Dette innebærer at tjenesteleverandører fra disse tre landene kun trenger å forholde seg til Promenaden i forbindelse med spørsmål, innsending av søknad og planlegging av revisjon. Det er også lokal lisensholder som inngår kontrakter og fakturerer for revisjonen.

Det er viktig å merke seg at lokale lisensholdere KUN gjelder for EQUASS Assurance. EQUASS Excellence sertifisering administreres i sin helhet av hovedkontoret i Brussels. 

bottom of page