top of page
  • Er det mulig å søke om forlengelse av sertifiseringen (utsette re-sertifiseringen)?
    EQUASS sertifiseringen utløper den datoen som er påført sertifikatet. Men det er uproblematisk for EQUASS om bedriften har en periode uten sertifisering. For enkelte tjenestelevandører vil det være nødvendig å søke NAV om dispensasjon fra kravet om sertifisering i perioden uten godkjent sertifisering. Dette gjelder de som leverer tjenestene Varig tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT), og evntuelt andre tjenester hvor kvalitetsertifisering er påkrevet.
  • Hvor mye koster revisjonen?
    En vanlig revisjon går over 2 dager. Prisen for en todagers revisjon er 45.000,- Nok eks. moms. Dette dekker også arbeid i forbindelse med fremdriftsrapport erre 12 og 48 mnd. For bedrifter hvor det er nødvendig med flere enn 2 dager, er prisen for hver ekstra dag kr. 16.500,- Nok. eks moms.
bottom of page