top of page

EQUASS-konsulenter

 

Opplæringsprogrammet for konsulenter gir opplæring i hvordan man støtter og veileder organisasjoner i innføringen av EQUASS-kriteriene og i arbeidet knyttet til selve sertifiseringprosessen. Opplæringsprogrammet dekker både EQUASS Assurance og EQUASS Excellence

 

Fokus i opplæringen er å gi konsulentene god forståelse av sosialsektoren og relevante menneskerettigheter som ligger til er lagt til grunn i EQUASS systemet. Videre får de opplæring i kvalitetsstyring i en bredere sammenheng, samt kunnskap om interaksjoner mellom EQUASS og andre systemer.

Konsulentene som fullfører dette treningsprogrammet får status som EQUASS Recognized Consultant og får navnet sitt publisert på EQUASS sin nettside. Konsulentene er selvstendig næringsdrivende og alle avtaler gjøres mellom bedriften og konsulenten, men EQUASS vil formidle kontaktopplysninger til bedrifter som er på utkikk etter en konsulent.

 

EQUASS Recognized Consultants har mottatt opplæring som dekker:

  • Sosiale tjenester og kvalitetsstyringssystemer

  • Strategi for implementering av EQUASS

  • Gjennomføring av menneskerettighetsprinsipper i sosiale tjenester for sårbare grupper

  • Bærekraftig vedlikehold av kvalitetssystemer

  • Resultatmåling og benchmarkingsteknikker

  • Utarbeidelsen av EQUASS søknaden (EQUASS Assurance og EQUASS Excellence)

EQUASS-godkjente konsulenter i Skandinavia (øvrige godkjente konsulenter finner du her)

Tom-Reichelt.png
ToneHanssen.jpg

Tone M. Hanssen

tone@grueservice.no

Rune-Ramstad.jpg

Rune Ramstad

rj-rams@online.no

bottom of page