På grunn av den pågående pandemien, vil i første omgang alle planlagte revisjoner for april og mai 2020 bli utsatt.
Bedrifter og revisorer som blir berørt av dette, vil bli kontaktet av oss for nærmere informasjon.
Ta kontakt med oss om du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her

Ny Vekst og Kompetanse AS har inngått en kontrakt med European Platform for Rehabilitation som nasjonal representant for EQUASS i Norge!